Nemáme žádné specifické obchodní podmínky, vztahy mezi kupujícím a prodávajícím jsou upraveny příslušnými zákony. Při prodeji fyzickému spotřebiteli ( konečný zákazník - občan ) dle Občanského zákoníku a při prodeji podnikatelům dle Obchodního zákoníku.

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Pokud nemáte jistotu, že náhradní díl, který objednáváte, je správný pro Váš výrobek, tak ho neobjednávejte, ale nejdříve nám pošlete dotaz na vyhledání správného dílu.
Některé náhradní díly vyžadují odbornou instalaci, například některé elektronické moduly je nutné před instalaci upravit vylomením některých kontaktů, popřípadě je nutné po instalaci udělat konfiguraci pomocí servisního menu apod.. Dále například u přepínačů, mechanických programátorů a varných zón připojit původní vodiče u nového dílu na jiné kontakty.
Při nákupu zboží zákazník bere na vědomí, že tato skutečnost je mu známa a souhlasí s ní. Pokud si nejste jisti, zda Vámi vybraný díl bude fungovat bez odborné pomoci, náhradní díl neobjednávejte a obraťte se na servisní firmu dané značky !!!

Doplňování údajů o odběrateli.
U vystavených dokladů do 10.000,- Kč včetně daně, které si chce odběratel zavést do účetnictví, není potřeba vyplňovat hlavičku odběratele. Z toho důvodu nevystavujeme do této částky doklady s vyplněnou hlavičkou odběratele. Pokud odběratel (podnikatel) odebírá zboží v hodnotě nad 10.000,- Kč včetně DPH požadujeme již při objednání poznámku o tom, že odběratel požaduje uvést ve faktuře své údaje a to včetně platného DIČ. Pokud tyto údaje nebudou požadovány, tak faktura bude vystavena standardně bez uvedení odběratele a oprava bude možná pouze pokud by proběhla ve stejném měsíci co byla daná faktura vystavena. Pozdější žádosti na změnu údajů ve vystavené faktuře nemůžeme vyhovět.

Nastávají i situace, kdy výrobce dodá díl pod jiným skladovým číslem a tím často i za jinou cenu. Pokud je cena u dodané alternativy od výrobce vyšší, než byla u požadovaného dílu, tak se v takovém případě snažíme ( pokud je to možné ) dodržet cenu, která byla u objednaného dílu. Pokud cenu není možné dodržet, tak zákazníka o této skutečnosti informujeme a domluvíme se na dalším postupu. Pokud je naopak dodána od výrobce levnější alternativa náhradního dílu, tak je automaticky cena dílu snížena v objednávce na aktuální cenu dodaného dílu od výrobce.
Bohužel například u náhradních dílů od Electroluxu, Beka atd. se mění ceny průběžně a tento dodavatel nám není schopen ceníky náhradních dílů dodávat v souboru. Pokud tak dorazí objednávka a cena dílu je vyšší než byla prezentována na www stránkách, tak se následně domlouváme se zákazníkem zda díl bude za vyšší cenu chtít (bohužel nelze jinak systémově řešit).

Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

Zboží zasíláme jen na adresy v České republice. Do zahraničí nezasíláme !!!

Způsob odběru je nutné zvolit z nabídky v košíku při uzavírání objednávky.
Objednavatel si může zvolit způsob přepravy, ale v případě, že zboží není možné z důvodu například větší váhy, rozměru a nebo třeba křehkosti zaslat vybraným způsobem, tak můžeme způsob dopravy změnit na vhodnějšího přepravce a to při zachování ceny přepravy, nebo objednávku stornovat a o stornu objednávky objednavatele informovat s tím, že ho vyzveme k vytvoření nové objednávky s výběrem jiného způsobu přepravy.

Objednávky jsou závazné od našeho potvrzení objednávky. Případné zrušení objednávky (nebo její části) je možné jen zcela výjimečně a to jen se souhlasem prodejce. Pokud již byla zásilka předána přepravci, tak je možné ze strany prodejce vyúčtovat objednavateli náklady za vybraný způsob dopravy. To je možné i v případě, kdy objednavatel zásilku nepřevezme (nevyzvedne).